1. Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA CHORYCH NA IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC – IPF

KRS: 0000603697

NIP: 5272764458

REGON: 36403514300000

KONTO:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

64 1130 1017 0020 1493 0920 0001

ADRES:

01-138 WARSZAWA, UL. PŁOCKA 26

TEL. 725 -45 – 55 – 65

E-MAIL: biuro@ipf.org.pl

 

POBIERZ LISTĘ OŚRODKÓW >>>