Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Marek Opas

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Sobiecka

 

Sekretarz Magdalena Grzesik

 

Członkowie:


Władysław Sobański

Jerzy Kowalski

POBIERZ LISTĘ OŚRODKÓW >>>