Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Marek Opas

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Sobiecka

Sekretarz Agnieszka Waszczyszyn

Członkowie:


Władysław Sobański

Jerzy Kowalski