b) Jak IPF wpływa na płuca?

Blizny, które powstają w płucach są bardzo małe, ale w czasie choroby tworzą się ciągle nowe, co powoduje, że stopniowo zastępują komórki pęcherzyków płucnych. Początkowo kolagen odkłada się w przestrzeniach pomiędzy pęcherzykami płucnymi, co powoduje ich pogrubienie i wydłużenie drogi przechodzenia tlenu z powietrza do krwi. Później nieprawidłowa tkanka zajmuje również wnętrze pęcherzyków płucnych. Z tego powodu do krwi chorego dociera coraz mniej tlenu – w spoczynku może to nie być zauważane, gdyż organizm ludzki posiada bardzo duże możliwości wyrównywania niedoborów tlenu. Chory zaczyna oddychać szybciej i głębiej. Natomiast przy wysiłku, kiedy zapotrzebowanie na tlen wzrasta, nie udaje się już zaspokoić potrzeb i następuje obniżenie wysycenia krwi tlenem (tzw. saturacji) i pojawia się duszność.

POBIERZ LISTĘ OŚRODKÓW >>>