I. AKTUALNOŚCI

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 3.04.2018 zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, Grzegorz
Grądzik, współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na
Idiopatyczne Włóknienie Płuc. Był człowiekiem wielkiego serca, który mimo własnej
choroby zawsze był gotów służyć pomocą innym. Będzie nam Go brakowało.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd


 


W dniu 21 sierpnia 2017 roku opuścił nas Leszek Karpowicz, założyciel i prezes naszego Towarzystwa. Jego wiedza i doświadczenie, a także zacięcie społecznikowskie były nieocenione dla działalności Towarzystwa. Dzięki Niemu mogliśmy się dynamicznie rozwijać jako organizacja społeczna, walcząc o prawa chorych na IPF.

Pożegnamy Leszka w dniu 29.08.2017 – o godz. 14.00 odbędzie się Msza Św. Żałobna w Kościele Św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim, a następnie uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojskowym.

Leszku, dziękujemy, że byłeś z nami, Twoja śmierć to dla nas niepowetowana strata, ale będziemy się starać godnie kontynuować Twoje dzieło.

Odpoczywaj w Pokoju.