Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2016 roku