Zarząd skład

Skład Zarządu:

Prezes Dariusz Klimczak

Zastępca Prezesa Katarzyna Lewandowska

Sekretarz Joanna Herman


Skarbnik Marek Grędziński

Członkowie:

Wanda Stańczak

Grzegorz Grądzik