UWAGA!!

To jest link do wykładów w czasie spotkania edukacyjnego w dniu 8.06.2024 godz. 11.00. Zapraszamy!!! Wystarczy kliknąć na link z poziomu przeglądarki i dołączyć

KLIKNIJ LINK


Aktualności


O TOWARZYSTWIE

Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc - IPF powstało w 2015 roku jako inicjatywa chorych na IPF i ich lekarzy. Towarzystwo zawiązało się z poczucia osamotnienia i wykluczenia, którego doświadczali chorzy – leki spowalniające postęp choroby były wówczas w Polsce nierefundowane, a więc nieosiągalne dla przeciętnego pacjenta, diagnostyka trudna i długotrwała.


6

LAT DOŚWIADCZENIA


90

CZŁONKÓW
O IPF

Co to jest? Objawy? Diagnoza, leczenie, wskazówki

IPF to skrót angielskiej nazwy Idiopathic Pulmonary Fibrosis, co po polsku oznacza idiopatyczne, czyli samoistne włóknienie płuc. Ze względu na powszechność nazwy angielskiej w publikacjach internetowych, na forach i w organizacjach pacjentów uznaliśmy, że również nasze Towarzystwo będzie się posługiwać tym skrótem.

Przymiotnik “idiopatyczny” lub “samoistny” oznacza, że nie jest znana przyczyna tej choroby. IPF należy do dużej grupy tzw. idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc, w której znajdują się także m.in. niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc, złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc czy też organizujące się zapalenie płuc. Choroby te często są trudne do odróżnienia i postawienie właściwej diagnozy wymaga konsultacji w specjalistycznym ośrodku.

TELEFON

+48 725 45 55 65

ADRES EMAIL

biuro@ipf.org.pl

OBSERWUJ NAS

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas.