SKŁADKI ZASADY

Składka członkowska miesięczna wynosi 20 PLN, preferujemy wpłaty kwartalne.
Dla osób, które zechcą wpłacić składkę jednorazowo za cały rok uchwalono zniżkę – składka roczna uiszczana jednorazowo wynosi 200 PLN. Osoby, które nie są w stanie opłacać składki proszone są o przesłanie wniosku o zwolnienie ze składek w formie mailowej.