SKŁADKI ZASADY

Składka członkowska miesięczna wynosi 15 PLN, preferujemy wpłaty kwartalne.
Osoby, które nie są w stanie opłacać składki proszone są o przesłanie wniosku o zwolnienie ze składek w formie mailowej.